Skånska slott ska locka danskar

Skånes turistråd lockar danskarna att upptäcka sin egen historia på svenska sidan av Öresund. Turistrådet har tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Region Skåne, Kultur Skåne och museerna dragit igång projektet Skånska slott. Tanken är att knyta samman Öresundsregionen kulturellt genom slotten.

– Danskarna är ett historieintresserat folk. Vi tror att de gärna söker sig till sin egen kultur och mycket av den finns i Skåne, säger projektledaren Ragnar Lönnäng till Sydsvenska Dagbladet.

Av de 64 slott som medverkar i projektet är 60 byggda under eller har lämningar från tiden då Skåne tillhörde Danmark. Slottsaktiviteterna beräknas komma igång nästa år, skriver nättidningen Nytt från Öresund.

(2001-05-24)