Regeringsuppdrag att uppmärksamma Demokratin 100 år

Kultur- och demokrati­minister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kultur- och demokrati­minister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I år är det hundra år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen. För att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och stärka demokratin för framtiden genomför regeringen en nationell satsning och har gett flera myndigheter i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser.

I regeringens nationella demokratistrategi betonas vikten av att demokratin behöver främjas, förankras och försvaras. Främjas för att fler ska vara delaktiga i demokratin, förankras för att fler ska förstå och praktisera demokratin och försvaras för att fler ska stå upp för demokratin.

– Vi har inte minst i ljuset av coronapandemin kunnat se hur demokratin behöver stärkas. Det demokratiska samtalet behöver nå fler och vi behöver förbättra förutsättningarna att delta i allt från debatter till beslutsfattande eftersom demokratin rör oss alla. Det handlar också om att öka medie- och informationskunnigheten, bedriva förebyggande arbete mot hot och hat mot journalister och förtroendevalda och att stärka ungas deltagande i demokratin, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

I regleringsbrev för 2021 har regeringen gett flera myndigheter i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden. I satsningen ingår uppdrag till Boverket, Filminstitutet, Forum för levande historia, Försvarsmakten, Institutet för språk och folkminnen, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för press, radio och tv, Myndigheten för tillgängliga medier och Riksantikvarieämbetet.

(2021-01-07)