Östergötland är ett av landets torptätaste landskap och nu skall de torpinventeringar, som hembygdsföreningarna gjort, bli tillgängliga på nätet. [P4 Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/5074505