Slaget vid Lesnaja den 29 september 1708 är ett av de hårdaste fältslagen under stora nordiska kriget, men också ett av de minst kända. Tsar Peter utropade striden till en stor seger och kallade den för ”Poltavas moder”. Vad var det då egentligen som hände i skogarna runt den lilla byn Lesnaja i nuvarande Vitryssland? Vägen till Poltava var krokig, lerig och snart alldeles blodig.

Pavel Konovaltjuk och Einar Lyth möttes för första gången efter ett föredrag i Moskva och beslöt att med gemensamma krafter ta tag i slaget vid Lesnaja. Trots att striden var en av de hårdaste och mest betydelsefulla under kriget har det alltid hamnat i skuggan av slaget vid Poltava.

Sju år efter att de började forska om slaget är boken klar. Målet har varit att med hjälp av förnyade arkivstudier ge en fylligare bild av den kurländska kårens fälttåg hösten 1708 och dess undergång vid Lesnaja. Författarna undersöker stridsteknik och underhållsproblematik vilket på ett avgörande sätt bestämde krigens utseende och slagens utgång likaväl som strategiska överväganden och taktiska dispositioner.

Överste 1. Einar Lyth, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, är en flitig militärhistorisk författare och har gett ut bland annat Klart bakåt! Livet i fält och Överstens snapsvisor. Pavel Konovaltjuk är utbildad läkare och tolk, bosatt i Moskva. Han har medverkat i flera ryska krigsvetenskapliga tidskrifter, framför allt med artiklar om slaget vid Lesnaja.

Pavel Konovaltjuk & Einar Lyth:
Vägen till Poltava. Slaget vid Lesnaja 1708
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Utkom 2009