De enskilda arkiven i Landsarkivet i Göteborg

Sedan Landsarkivet i Göteborg grundades 1911 har en imponerande samling av arkiv byggts upp – dels från statliga verksamheter och dels från den privata enskilda sektorn. I boken Ett västsvenskt kulturarv – de enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg presenteras för första gången Landsarkivets stora bestånd av enskilda arkiv i sin helhet – över 2 200 olika arkiv från företag, privatpersoner, föreningar, släkter, gårdar med mera.

Författaren Peter Nordby var tidigare 1:e arkivarie på landsarkivet med särskilt ansvar för enskilda arkiv. En stor del av boken handlar om företagsarkiven och västsvensk näringslivshistoria. En prioritering som avspeglar landsarkivets roll som regionens främsta näringslivsarkiv. Via arkiven ges historien om de göteborgska handelshusen, bruken i Dalsland, varven och rederierna, SKF, Nohab och annan verkstadsindustri, textilindustrin i Sjuhärad och mycket annat. I särskilda kapitel presenteras dessutom arkiv från föreningar, privatpersoner, gårdar, stiftelser/fonder och samlingar.

Arkiven presenteras både översiktligt och i form av fördjupningar om olika arkivfynd. Alltifrån resultatlistor från Friidrotts-VM i Göteborg till handskrivna manus för TV-hallåor från 1950-talet. Utöver att presentera arkivmaterialet ges stort utrymme åt att skildra de historiska sammanhang som handlingarna hör till. Ett västsvenskt kulturarv är alltså även en övergripande skildring av Västsveriges sociala, ekonomiska och kulturella historia.

Boken är rikt illustrerad med bilder som i huvudsak tagits från Landsarkivets samlingar och är försedd med omfattande register. I ett särskilt kapitel beskrivs arkivverksamhet i teori och praktik, med jämförelser med andra länder.

Peter Nordby:
Ett västsvenskt kulturarv – de enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg
Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg
Utkom 2017