Släktforskning – inte bara namn och årtal

Curmanska magasinet, Gamla Linköping
6 juni – 8 november 2020

Jenny Wallerstedt (1870–1963) och Ada Arwedsson (1854–1936) är ett par av huvudpersonerna i släktforskarföreningen DIS-Filbyters utställning Släktforskning – inte bara namn och årtal, som visas i samband med moderföreningen DIS 40-årsfirade.

Utställningen ger exempel på människoöden där man fått gräva lite extra för att få fram både ljusa och mörka fakta. Jenny Wallerstedt och Ada Arwedsson var två Linköpingsdamer som gick i frontlinjen för kvinnlig rösträtt.

DIS Filbyter vill med utställningen berätta om hur släktforskningen utgör en viktig del av vår historia och vårt kulturarv.