Slaver i Skandinavien under äldre medeltid

Vad har den slaviskt inspirerade Östersjökeramiken som arkeologer finner i Skandinavien med slaverna att göra? Levde de som gäster i huset?

Vikingen och hanseaten har sedan länge sina platser inbokade på den historiska scenen. Under äldre medeltid rörde sig även andra aktörer över Östersjöns vatten. Främmande gäster besökte och bosatte sig i Skandinavien. Bland dem fanns människor som talade slaviska språk. Förutsättningarna för deras närvaro skiftade med politiska och ekonomiska intressen.

Boken Gäster i huset är en studie av kontakterna mellan slaver och skandinaver mellan åren 900 och 1300. Mer precist berörs den personliga närvaron av slaver och effekterna av denna form av överföring av kulturella mönster. Författaren diskuterar relationen mellan Östersjökeramiken, kulturell identitet, stilöverföring samt dåtidens sociala ramverk.

Gäster i huset är författarens doktorsavhandling i arkeologi.

Mats Roslund:
Gäster i huset. Kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300
Vetenskapssocieteten i Lund
496 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2001.