Sockenbarnet August Theodor och hans samtid

Bokomslaget

I boken Spår av ett liv får vi möta en pojke som på 1860-talet blev sockenbarn i Lovö socken väster om Stockholm: August Theodor Blomqvist (1854–1941). Hela sitt liv levde han på platser i Stockholms närhet. I berättelsen relateras hans livsöde till större samhällsförändringar i Sverige och Stockholm under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.

Bilden av sockenbarn är ofta mörk. De säljs till lägstbjudande på auktion, far illa i olika fosterhem och blir i vissa fall märkta av livet. Genom att på mikronivån följa ett sockenbarn genom livet kan författarna visa på nyanser och alternativa berättelser. Allt var inte mörkt. I sockenbarnets liv kunde det också finnas blommande syrener.

Boken är ett exempel på en forskningsinriktning inom historieämnet som har rönt allt större uppmärksamhet under senare år: mikrohistoria.

Anna Götlind är professor i historia vid Stockholms universitet med särskilt intresse för mikrohistoria. Hon har skrivit Handbok i konsten att skriva mikrohistoria. Rolf Lind är samhällsvetare och har varit universitetslektor vid Stockholms universitet. Han är också barnbarnsbarn till bokens huvudperson.

Anna Götlind & Rolf Lind:
Spår av ett liv. En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid
Stockholmia förlag
Utkom 2019