Söderblom och Wallenbergaffären

Raoul Wallenbergs öde och mystiska försvinnande i ett Ungern i upplösning mot slutet av andra världskriget tillhör efterkrigstidens mest omskrivna och omdebatterade politiska händelser. Många böcker och än fler artiklar har skrivits, både i Sverige och utomlands. Gåtan är fortfarande olöst.

Ambassadör, på den tiden kallad minister, Staffan Söderblom var i slutet av världskriget stationerad i Moskva. Den 16 januari 1945 fick han ett telegram som sa att Wallenberg var ”satt under sovjetiskt beskydd” i Ungern. Den sovjetiska regeringens position försköts dock omgående till att närmare information om svensken saknades. Under ett och ett halvt år försökte Söderblom ihärdigt ta reda på vad som hänt Wallenberg. En undersökning som kulminerade med att han – som den ende enskilde svensk någonsin – fick förhandla med Josef Stalin. Audiensen resulterade i att ryssarna ett år senare, den 18 augusti 1947, officiellt meddelade att Wallenberg finns inte ”i Sovjetunionen och han är okänd för oss”. Under åren har med stigande intensitet Söderbloms insatser beskrivits på ett genomgående förringande sätt. Var kritiken mot Söderblom berättigad?

I boken Söderblom och Wallenbergaffären berättas en annan historia om Staffan Söderblom (1900–1985). Med tillgång till nya källor, tidigare hemligstämplade, till opublicerade privata brev, till tidningsartiklar, till intervjuer liksom med stöd av en rad seriösa historiker presenteras Söderbloms modiga initiativ i Wallenberg-ärendet och, inte minst, förhandlingsskicklighet när det gällde att hålla Sverige utanför andra världskriget. Historikern Wilhelm Agrell har skrivit den illustrerade bokens förord.

Omi Söderblom är jurist och författare, hovrättsdomare i Svea hovrätt. Staffan Söderblom var hennes farfars bror. Hon har utkommit med boken I skuggan av Nathan, om sin farfars far, ärkebiskopen och mottagaren av Nobels fredspris, Nathan Söderblom.

Omi Söderblom:
Söderblom och Wallenbergaffären. Nytt ljus i ett trauma
Carlsson Bokförlag
Utkom 2021