Söderfors bruk

Bokomslaget

När Claes Depken 1676 anlade Söderfors ankarbruk blev det grundstenen för ett företagande som blomstrar än i dag. Mitt i industriminnet Söderfors bruk pågår high-techtillverkning i spetsklass. Det mesta går på export, men då, för snart 350 år sedan, var det stormakten Sverige som behövde skeppsankare till sin flotta.

Depken, som adlades till Anckarström, fick kungens privilegium att smida ankare under vattendriven hammare – och så har det fortsatt. Söderfors bruk har haft up-and-downperioder under seklerna men har kommit igen. När riket blev fredligare minskade också flottans behov av ankare – och Söderfors bruk anpassade sig efter nya behov.

En rad driftiga personer har haft säte i Söderfors. Claes Anckarström (som var styvfar till kungamördarens förfader) avlöstes så småningom av den stora och välbärgade släkten Grill som ledde bruket i stort sett fram till 1907 då Stora Kopparberg köpte Söderfors. Det var Claes Grill och hans son Adolf Ulric Grill som anlade mönstersamhället Söderfors, med herrgård, kyrka och smedsbostäder i snörräta rader. Claes Grills hustru Anna Johanna d..ä. och Adolf Ulrics hustru Anna Johanna d.y. ska också kommas ihåg för sina stora insatser för bruket.

Sena tiders bruksarbetare har bott och bor i egnahem eller i flerfamiljshus i måttlig skala. De har följt brukets utveckling och arbetar nu med pulverstål i Söderfors Erasteel Kloster AB, med stålmaterial hos Söderfors Steel AB, damaskstål hos Damasteel AB eller kabel hos Habia Cable. Eller också pendlar söderforsarna till Tierp, Gävle, Sandviken eller Uppsala.

Boken om Söderfors bruks historia är författad av journalisten och författaren Kersti Kollberg och har nytagna foton av fotograferna Björn Ullhagen och Roger Lööf.

Kersti Kollberg, Björn Ullhagen & Roger Lööf:
Söderfors bruk – med historien in i framtiden
Kollberg & Ullhagen Produktion
Utkom 2019