Svensk fritidshistoria

Boken Efter arbetet beskriver svenskars fritidsaktiviteter under senare delen av 1900-talet. Det rör sig om så skilda sysselsättningar som jakt, fotboll, konsumtion, politik, musik och sexualitet. Ett återkommande tema i boken är hur samhällseliten försökt ordna så att människor skulle använda sin fritid på ett nyttigt sätt. Dock har experters och myndigheters uppfattningar om nyttig fritid inte alltid överensstämt med medborgarnas synsätt, vilket författarna ger ett flertal exempel på.

Trots fritidens stora betydelse för enskilda individer och för samhället är området ännu ganska outforskat. Därför ger denna bok ett behövligt tillskott till vår kunskap om hur människors levnadsbetingelser förändrats i takt med semesterlagstiftningens utbyggnad.

Peder Aléx & Jonny Hjelm (redaktörer):
Efter arbetet. Studier av svensk fritid
Studentlitteratur
177 sidor, häftad
Utkom i februari 2001