Ny kurs väcker liv i Linné som lärare

Vid Uppsala universitet ges i sommar för första gången en sommarkurs om en av världens mest kända vetenskapsmän – Carl von Linné. Kursen är med stor sannolikhet världens första Linnékurs.

Den tvärvetenskapliga kursen – Carl von Linné (5 poäng) – samlar Linnéexperter från många olika ämnesområden. Kursdeltagarna erbjuds en blandning av historia, botanik, zoologi, vetenskapshistoria, medicin, etnobiologi, teologi och retorik. Flera av Linnés verksamhetsområden tas alltså upp. Målet är att ge en mångsidig bild av personen och vetenskapsmannen Carl von Linné ur både vetenskapligt och historiskt perspektiv.

På schemat står bland annat vandringar på Linnés exkursionsvägar, där studenterna får höra hur Linné undervisade om växterna. Dessutom får de höra Linnés tal i den sal i Gustavianum där han själv föreläste under 1700-talet. Avsikten är att studenterna på detta sätt ska få en interaktiv upplevelse av Linnés pedagogiska förmåga, som ska ha varit enorm. Det berättas att studenter från alla fakulteter flockades när Linné föreläste och att han var oerhört populär i alla läger. Han drog till och med till sig Uppsalas första utländska studenter. Vid universitetet stod alla handfallna – utländska gäststudenter var en dittills okänd företeelse.

Besök på historiska platser som Linnés Hammarby, Linnéträdgården, Linnémuséet, Botaniska trädgården, samt den sockenkyrka som Linné tillhörde – Danmarks kyrka, ingår också i kursen. Föreläsningarna kommer att beröra ämnen som: Hur påverkar modern genteknologi Linnés namnsättningssystem? Vilken betydelse hade Linné i sin samtid, och vilka spår har han lämnat efter sig idag? Hur såg 1700-talets landskap ut där han förde sina studenter i fält? Linné var egentligen läkare – vad utförde han inom medicinen? Vad hände med Linnés studenter, och fanns det några kvinnor ibland dem?

Kursen har kommit till med anledning av ett nystartat forskningsprojekt om Carl von Linné som ska undersöka Linné som handledare och lärare.

(2002-02-04)