En notis om en indelt soldat i en kyrkbok eller en bevarad inskrivningsbok för en värnpliktig, den första uppgiften om en soldat kan se ut på många olika sätt. Men hur går man vidare med sin forskning efter den indelte knekten på 1700-talet eller farfar under andra världskrigets beredskapsår? 

I handboken Soldatforska! ges tips om forskning efter 1500- och 1600-talens knektar, om 1700- och 1800-talens indelta soldater och båtsmän, om 1800-talets beväringar och om 1900-talets värnpliktiga. Släktforskaren får hjälp att orientera sig bland myllret av rullor och lönelistor, bland soldatkontrakt och torpsyneprotokoll, men också bland de värnpliktigas stamkort, militära räkenskaper och stridsrapporter.

I den här boken möter man de klassiska problemen för soldatforskaren. Hur hittar jag uppgifter om min förfaders krigstjänst, om hans soldattorp och hans seglatser som sjöman på flottans fartyg? Men här finns också mycket annat som aldrig har behandlats i vägledningar för släktforskare, om hur man hittar uppgifter om beväringarnas tid på 1800-talets övningshedar, om de värnpliktigas inskrivningar eller om de Finlandsfrivilligas eller FN-soldaternas tjänst utanför landets gränser.

I boken ges också information om hur man spårar uppgifter om ryttarnas hästar, om soldaternas utrustning eller om de värnpliktigas kaserner. Soldatforskning på Internet behandlas i ett särskilt kapitel.

I en särskild del redovisas, bland mycket annat, vilka militära förband som har existerat vid olika tider, enheterna i den finländska delen av krigsmakten fram till 1809, hur inskrivningsväsendet av värnpliktiga har sett ut mellan 1886 och 1969, och vilka internationella insatser som svenskar har deltagit i sedan 1934.

Soldatforska! är den fjärde handboken som Sveriges Släktforskarförbund ger ut. De tidigare är Emigrantforskning, Fader okänd och Kartforskning.

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan och har trettio års erfarenhet av soldatforskning, som tidigare ansvarig för Krigsarkivets forskarservice och med ett stort antal skrifter och hundratals föredrag i ämnet bakom sig.

Lars Ericson Wolke:
Soldatforska! Hur jag finner mina militära förfäder
Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2013