Det finns ungefär 4 500 orglar i Svenska kyrkan och de flesta riktigt gamla orglarna – byggda före år 1860 – finns i Linköpings stift. Nu ska alla orglar i stiftet dokumenteras.  [P4 Östergötland]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5623405