Sounds of Changes

Arbetets museum
18 maj 2019 –

Foto: Skansen, CC BY-SA. Redigerad av Arbetets museum.

Foto: Skansen, CC BY-SA. Redigerad av Arbetets museum.

Vår värld förändras i snabb takt och tystnad är något sällsynt. Vi har nästan alltid ljud omkring oss. Men hur ofta tänker vi på att ljuden förändras över tid? Om detta handlar EU-projektet Sounds of Changes och en utställning på Arbetets museum i Norrköping.

EU-projektet Sounds of Changes syftar till att samla in utrotningshotade ljud – ljud som håller på att förändras, eller kanske nästan har försvunnit. Arbetet började med ett projekt för att samla in enskilda ljud, som en tandläkarborr, ett ånglok eller en trampsymaskin, och fortsatte sedan med ett projekt där hela ljudmiljöer har samlats in – som ljudet av en demonstration eller vid en järnvägsstation.

I projektet medverkar Arbetets museum i Norrköping, Flygvapenmuseum i Linköping samt fyra ytterligare museer i Polen, Tyskland, Slovenien och Finland. Under två års tid har museerna samlat in utrotningshotade ljud till en databas, där ljuden är fria för alla att använda. Bland de som har jobbat med att donera ljud till projektet finns studenter vid Linköpings universitet.

– Projektet har en angelägen uppgift i att samla utrotningshotade ljud och ljudmiljöer. Immateriellt kulturarv, som ljud, är ibland svårt att samla och greppa. Men det är en viktig pusselbit i förståelsen av vårt förflutna, säger Helena Törnqvist, arbetslivsintendent på Arbetets museum.

Sounds of Changes-databasen är kopplad till Europeana, den europeiska databasen som många samlingar är knutna till. Ljuden som finns i databasen har museikvalitet och kan användas av vem som helst utan kostnad – till utställningar, musikskapande eller något annat.

– I projektet har vi diskuterat frågeställningar om ljud och kön – vem hörs i vårt samhälle? Finns det maskulina eller feminina ljud? Används ljud för att skapa makt? Vilka ljud tillåts i urban miljö och vilka är privata? Vad definieras som oljud?, säger Helena Törnqvist.

Projektet Sounds of Changes mynnar ut i olika utställningar på de museer runt om i Europa som deltagit. På Arbetets museum presenteras Sounds of Changes med ”en lekfull utställning” i den nya utställningsytan Magasinet.

– Det har varit oerhört givande att samarbeta med museerna i projektet. Jag är djupt imponerad över hur mycket vi tillsammans har åstadkommit! Många ambitiösa aktiviteter har organiserats under dessa två år som nu resulterar i olika utställningar på varje museum, säger Helena Törnqvist.

Projektet Sounds of Changes är finansierat med bidrag från EU Creative Europe 2017-2019. Museerna som deltar i projektet är: Muzeum Inżynierii Miejskiej (Polen), LWL-Industriemuseum (Tyskland), Technical Museum of Slovenia (Slovenien), The Finnish Labour Museum Werstas (Finland), Flygvapenmuseum (Sverige) samt Arbetets museum (Sverige).