Stadsbilden i Göteborg under hundra år

Stadsbilden är själva bilden av staden Göteborg: av bebyggelsen och parkerna, av den yttre skepnaden av rikets andra stad. I Stadsbilden – hus och utomhus. Hundra år i Göteborg kan läsaren skaffa sig en uppfattning om hur husen, kvarteren och stadsdelarna vuxit fram i samklang med geografin och naturen. Särskilt ligger betoningen i framställningen på tiden 1900 fram till våra dagar.

Hur har expansionen skett, vilka idéer och planer är det som har styrt utvecklingen? Och vilka arkitekter, planerare och politiker är det som har agerat? I innehållsrika texter liksom i ett rikt urval foton åskådliggörs det hela i denna sjunde volym av serien Hundra år i Göteborg. Tidigare har bland annat Medicinen, människorna, vården och Lärande och bildning utkommit.

Arkitekt Gudrun Lönnroth, som i fyra decennier arbetat som byggnadsantikvarie i Göteborg, svarar för texterna om bebyggelsen. Professor Gudrun Nyberg har skrivit om stadens större parker under samma tidsperiod. Nyberg är också initiativtagare och redaktör för hela serien Hundra år i Göteborg.

Gudrun Lönnroth & Gudrun Nyberg:
Stadsbilden – hus och utomhus. Hundra år i Göteborg
Carlsson Bokförlag
Utkom 2019