Samtal med fd sovjetiska officerare tyder på att Sovjetunionen låg bakom 1980-talets ubåtskränkningar. Inom ramen för forsknings-projektet Försvaret och det kalla kriget har förre överbefälhavaren Bengt Gustafsson samtalat med ex-sovjetiska officerare. [SvD]

https://www.svd.se/sovjet-litade-inte-pa-den-svenska-neutraliteten