Kategori: Nyheter

Tio miljoner ​till digitalisering av kulturarv

Riksantikvarieämbetet fördelar nu drygt tio miljoner kronor till 19 museer runt om i Sverige för digitalisering av kulturarv. Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till museernas material samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor som har svårare att ta sig in i arbetslivet.

Läs mer

Tjeckien spårar svenska krigsbyten

Svenskarna tog med sig fler än 25 000 böcker när nuvarande Tjeckien plundrades under slutet av trettioåriga kriget. De värdefulla trycken och handskrifterna är i dag spridda bland bibliotek i Sverige och resten av Europa. I ett nytt projekt försöker den tjeckiska vetenskapsakademin spåra krigsbytena.

Läs mer

“Inför fri entré på regionala museer, Löfven”

“Ingen annan del av kulturlivet kan bli en starkare motpol till sekterism och inskränkthet än länsmuseerna. I kommande budgetförhandlingar behöver Socialdemokraterna därför se till att prioritera vallöftet om fri entré till regionala museer”, skriver ordföranden för Kalmar läns museum, Jonas Hellberg (S), i en debattartikel på Dagens Samhälle.

Läs mer

Skogarnas svarta hemligheter

Det moderna skogsbruket går hårt åt skogens kulturmiljöer och kulturlämningar. För att öka kunskapen om skogens kulturlämningar har Riksantikvarieämbetet låtit ta fram en rapport om kolbottnen, våra skogars vanligaste kulturlämning.

Läs mer
Loading

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Dagens datum

  • Den 25 mars 1954 demonstrerades färg-TV för första gången i Sverige.