S/S Trafik Hjo har utsetts till Årets arbetslivsmuseum 2013. S/S Trafik utgör en unik spillra av en svunnen transporthistoria, som hade stor betydelse för landets utveckling. På den K-märkta ångaren kan dagens besökare studera hur man färdades för drygt hundra år sedan.

Ångaren S/S Trafik gick sträckan Hjo – Hästholmen från 1892 till 1959, då fartyget lades upp på land och användes som kafé ett antal år. S/S Trafik räddades från skrotning 1972, efter en namninsamling initierad av Signe Carlsson i Hjo. Ett gigantiskt arbete på ca 30 000 ideella timmar lades ner på fartygets upprustning. Vissa arbeten lejdes bort till Sjötorps varv där fartyget låg i fem år. 

S/S Trafik. Foto: Torsten Nilsson

S/S Trafik.
Foto: Torsten Nilsson.

S/S Trafik har aldrig genomgått några märkbara förändringar sedan fartyget byggdes 1892 och det gör ångaren unik. Målsättningen vid upprustningen var också att inga förändringar skulle göras, utom de som myndigheterna krävde. Pengar till projektet samlades in genom olika aktiviteter såsom andelsförsäljning, lotterier, souvenirförsäljning och loppmarknad. 

År 1977 gjorde S/S Trafik en bejublad återfärd till hemmahamnen i Hjo. S/S Trafik är för många förknippad med angenäma minnen och massor av människor var där för att hälsa sin gamla båt välkommen hem. I Hjo hamn genomförs numera både planerade och spontana visningar där man bland annat får se maskinrummet och kabyssen (köket), som är i originalutförande. 

S/S Trafik gör cirka 20-25 reguljära turer under sommaren till Visingsö, Vadstena och Hästholmen. Kortare rundturer och jazzturer görs också. Fartyget vårdas och drivs av föreningen Sällskapet S/S Trafiks Vänner som har ca 600 medlemmar. Förutsättningen för verksamheten är och har alltid varit att alla jobbar gratis. 

Tanken med priset Årets arbetslivsmuseum är att uppmärksamma och uppmuntra alla fantastiska kulturarvsbevarare som finns på våra 1 449 arbetslivsmuseer runt om i Sverige. Bakom priset Årets arbetslivsmuseum står Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetets museum, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Trafikverkets Museer.