Historieböckerna är fyllda av nazister, men kvinnorna saknas. Dagens Nyheter har granskat de vanligaste läroböckerna och kommit fram till att kvinnor i snitt bara utgör 13 procent av alla personer, och andelen minskar i kapitlen om 1900-talet. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/