Stadsplanekonstens förnyare Per O. Hallman

Bokomslaget

Per O. Hallman (1869–1941) är en av våra stora svenska stadsplanerare och arkitekter, under 1900-talets första decennier en klart lysande stjärna, nu mer aktuell än någonsin. Inspirerad av bland andra den österrikiske stadsplaneraren och arkitekten Camillo Sitte introducerade han en ny skola för konstnärlig stadsbyggnadskonst.

I Hallmans vision fanns plats för alla. Storgårds­kvarteren för arbetarfamiljer, de eleganta enfamiljs- och flerfamiljshusen och de småskaliga trädgårdsstäderna i Stockholm har mycket gemensamt med de andra Hallmanska platserna runt om i Sverige. De är alla ödmjukt infogade i stadsplanen efter terrängens förutsättningar.

Boken är en sammanställning av Per O. Hallmans idéer, stadsplaner, egenritade hus samt de influenser som påverkade honom och hans samtid. Skribenterna är stadsplanerare, arkitekter, historiker och forskare som ger en tankeväckande bild av en vacker och mänsklig samhällsarkitektur, möjlig för framtida stadsbyggare att inspireras av.

Per O. Hallman – stadsplanekonstens förnyare är Samfundet S:t Eriks årsbok 2019.

Ann Pålsson (redaktör):
Per O. Hallman – stadsplanekonstens förnyare
Appell Förlag
Utkom 2019