Svenskarna och deras kyrkor

Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför ser egentligen kyrkorna ut som de gör?

Enbart inom Svenska kyrkan finns 3 700 kyrkor. De flesta är gamla sockenkyrkor, spridda över alla landets bebodda delar. Hur kunde ett fattigt jordbruksland på randen av det odlingsbara Europa producera ett sådant bestånd av monumentalbyggnader? Vad betydde kyrkan egentligen, rent konkret, för de människor som bekostade byggnaderna och lyssnade på predikningarna?

Svenskarna och deras kyrkor en tusenårsresa till ett Sverige som vi ofta bara har anat. Lagar, moral, tidsuppfattning, till och med själva landskapet allt har utvecklats i samspel med landets kyrkor.

Hanna Enefalk är fil.dr i historia och docent vid Karlstads universitet. Hon disputerade med avhandlingen En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet, har medverkat i boken Kyrkornas hemligheter – Stockholm och är redaktör för Personhistorisk Tidskrift.

Hanna Enefalk:
Svenskarna och deras kyrkor
Medströms Bokförlag
Utkom 2017