Folket och det stora nordiska kriget

En general, en präst, en upprorisk ledare, en bödel och en menig soldat fick på olika sätt uppleva det stora nordiska kriget som rasade från 1700 till 1721. De slungades runt i hungermarscher, terrorkampanjer, pesthärjade belägringar, fjällstormar och våldsamma slag, från Finland, Sverige och Baltikum hela vägen till både Norge och Ryssland.

Mordängeln skildrar vardagliga problem, som spritjakt, fanflykt och brist på kängor. Här ryms också större frågor. Hur klarade sig folk på den tiden utan att förlora förståndet? Vilka drivkrafter hade 1700-talets människor? Det är också berättelsen om hur Finland försörjde Sverige med kanonmat.

Teemu Keskisarja är adjungerad professor vid Helsingfors universitet och skrivit en rad prisbelönta böcker om olika historiska skeenden.

Teemu Keskisarja:
Mordängeln. Folket och det stora nordiska kriget
Lind & Co
Utkom 2021