Symposium om Nathan Söderblom

För hundra år sedan tillträdde Nathan Söderblom sin professur i religionshistoria vid Uppsala universitet. Nu ordnar teologiska fakulteten symposiet The Relevance of Theology – tre dagar fyllda med föreläsningar och diskussioner om Söderbloms betydelse förr och nu.

När Söderblom blev professor i religionshistoria 1901, betydde det att den teologiska fakultetens verksamhet breddades. Från att ha handlat huvudsakligen om kristendomsforskning inkluderades nu även den historisk-kritiska bibelforskningen. Ett drygt decennium senare, 1914 valdes han till Svenska kyrkans ärkebiskop. Då hade Nathan Söderblom redan utmärkt sig som en nytänkare och pionjär. Mycket av sin tid lade han på socialt arbete och på att överbrygga skillnader och motsättningar inom kristenheten. En av hans mest berömda insatser kom att bli det ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Söderbloms sociala arbete belönades 1930 när han fick Nobels fredspris för sitt arbete med sociala och politiska konflikter.

Vid symposiet The Relevance of Theology vill man både blicka bakåt mot Söderbloms gärningar, och titta framåt och ställa frågan vad vi idag kan lära av Nathan Söderblom. Symposiet pågår 14-16 april, och förutom en rad föreläsningar av uppsaliensiska, nationella och internationella forskare, kommer också studenter och journalister att engageras i debatter och dialoger med forskarna.

(2002-04-15)