Statens historiska museer ska starta museet om Förintelsen

Omslagsbilden från den statliga utredningen "Sveriges museum om förintelsen", SOU 2020:21

Omslagsbilden från den statliga utredningen ”Sveriges museum om förintelsen”, SOU 2020:21

Regeringen har gett Statens historiska museer i uppdrag att lämna förslag till hur Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas inom museimyndighetens befintliga verksamhet och vilken inriktning verksamheten bör ha. En utgångspunkt ska vara att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten.

– Jag är glad att regeringen i dag kan ge detta viktiga uppdrag till Statens historiska museer. Att inrätta museet inom Statens historiska museer markerar att Förintelsen på många sätt är en del av Sveriges historia. Myndigheten har en gedigen expertis vad gäller samling och arkiv, pedagogiska metoder samt inom produktion av utställningar och digitalt material. Myndigheten har därtill en väl etablerad samverkan både med institutioner och civilsamhället i Sverige, men också med internationella organisationer, säger kulturminister Amanda Lind.

Sveriges museum om Förintelsen kommer att utföra sitt uppdrag i samverkan med de överlevande och deras anhöriga, det judiska och romska civilsamhället samt andra berörda. Länsmuseerna och lokala museer, exempelvis Malmö museer, bör få en särskild roll, både för att det underlättar för hela landets befolkning att ta del av verksamheten och för att berättelser, vittnesmål, föremål och platser med anknytning till Förintelsen finns i hela landet, skriver kulturdepartementet i ett pressmeddelande.

– Vi ser fram emot att få samverka med andra institutioner, organisationer och museer för att skapa de bästa förutsättningarna för det nya museet och dess verksamhet. Ett sådant samarbete möjliggör ett Sveriges museum om Förintelsen som når många och finns för alla, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer.

I uppdraget ingår även att lämna förslag på vilka av de uppgifter som i dag utförs av Forum för levande historia som bör samlas i det nya museet. Detta förslag ska utarbetas i dialog med Forum för levande historia. Statens historiska museer ska även lämna förslag på lämplig lokalisering i Stockholm. Uppdraget ska redovisas senast den 18 juni 2021.

I regeringsförklaringen i januari 2019 aviserade statsminister Stefan Löfven att ett nytt museum ska inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. I januari i år meddelandes att museet ska ligga i Stockholm. Regeringen har som ambition att Sveriges museum om Förintelsen ska öppna senast den 1 juli 2022.

(2021-03-18)

Se även Regeringen vill öppna ett Förintelsemuseum i Stockholm (2021-01-27)