Den oövervinnerlige

Peter Englund började sin stora exposé över 1600-talet med Ofredsår som kom ut 1993. Fortsättningen, Den oövervinnerlige, tar vid 1648 då trettioåriga kriget nått sitt slut och sträcker sig över 1650-talet, en tämligen okänd period svensk historia.

Drottning Kristina abdikerar, Karl X Gustav blir hennes efterträdare på tronen. Hans tåg över Bält är välkänt. Mindre bekant är kanske att det i nordöstra Europa rasade ett krig som i sitt barbari och sin förvirring överträffade det trettioåriga, och där svenska arméer vann sådana spektakulära segrar att det ett tag spekulerades om huruvida Kaspiska havet skulle komma att bli Sveriges naturliga grans sydost.

En viktig del av Den oövervinnelige är ett biografiskt porträtt av Karl X Gustav, den mest anonyme av stormaktstidens alla regenter men samtidigt den farligaste och kanske mest komplicerade, ett destruktivt geni. Vi följer också konstnären, krigaren och arkitekten Erik Dahlberghs fortsatta vandring genom 1600-talets värld och ställs inför både hans största triumf och hans mörkaste hemlighet.

Och precis som i Ofredsår finns här även plats för den lilla historien, för möten med vanliga människor och skildringar av vardagsliv, kultur och föreställningsvärld i 1600-talets Europa.

Peter Englund:
Den oövervinnerlige. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt
Bokförlaget Atlantis
800 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i september 2000