Stenhammars slott renoveras

Inom kort påbörjar Statens fastighetsverk renoveringen av Stenhammars slott i Södermanland. Huvudbyggnaden kommer att genomgå en genomgripande renovering för att återställas i gott skick.

Kungen, Stenhammars godsförvaltning och Statens fastighetsverk har gemensamt beslutat att byggnaden skall genomgå en renovering med syfte att åter göra slottet beboeligt. Ett gemensamt åtgärdsprogram har tagits fram och en överenskommelse har tecknats.

Stenhammars gods. Foto: Per Sandberg, Statens fastighetsverk

Stenhammars gods. Foto: Per Sandberg/Statens fastighetsverk.

På egendomen Stenhammar bedrivs idag ett jordbruk med bland annat 400 köttdjur som bidrar till att hålla betesmarkerna öppna. Av godsets totalt 2200 hektar mark utgörs 1400 hektar av produktiv skogsmark och 530 hektar åker- och betesmark. För att förse huvudbyggnad och övriga byggnader på godset med värme kommer en panncentral för biobränsle i form av träflis från egen skogsproduktion att uppföras. Vidare bedrivs viss forskning i nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

– Vi påbörjar renoveringen inom kort och ser fram emot att få återställa Stenhammars slott i gott skick. Stenhammar är en viktig del av vårt svenska kulturarv och vi är måna om att i renoveringen bevara slottets karaktär, säger Pär Färdmo, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

I arbetet ingår bland annat att utföra akuta åtgärder och att anpassa uppvärmningen till rådande energisituation. Renoveringen av huvudbyggnaden beräknas vara klar om drygt två år. Huvudbyggnaden kommer även att inrymma ett slottskontor med arkiv samt arbetsplatser och möjlighet till övernattning för forskare.

Stenhammar, som ligger sydväst om Flen i Södermanland, testamenterades till svenska staten i början av 1900-talet av friherre von Kraemer. Ett villkor i testamentet är att egendomen arrenderas ut till en prins av det regerande kungahuset. Idag arrenderar kungen egendomen Stenhammar av staten genom Statens fastighetsverk.

(2009-11-07)