Svenska Akademiens ordbok är fullbordad

Den 20 december publicerades det 39:e bandet av Svenska Akademiens ordbok (SAOB) och därmed är hela verket fullbordat efter 140 år. Även webbplatsen saob.se har fyllts på med orden på Ä och Ö.

SAOB är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från Gustav Vasas tid till våra dagar. Den innehåller 511 960 uppslagsord från A till Ö och 778 042 textcitat hämtade ur 23 987 källor. Det tryckta verket består av 33 111 sidor fördelade på 39 band som upptar närmare 2,5 hyllmeter. Ordbokens sista ord är ”öxla” som betyder ”föröka eller fortplanta sig”.

– Det känns mäktigt att avsluta något som påbörjats så många generationer tidigare, sa redaktionschefen Christian Mattsson till Dagens Nyheter när det sista bandet skickades till tryckeriet i oktober.

Svenska Akademien började arbeta med ordboken 1883. Finansieringen har varit hotad på senare år, men i mars 2023 stod det klart att SAOB kommer att finansieras av stiftelser och akademier i samarbete. Svenska Akademien vill att staten på sikt betalar för ordboken.

Nästa år inleds uppdateringen av Svenska Akademiens ordbok. I ett tidsbegränsat projekt ska den tillföras drygt 10 000 nya ord som etablerats i det svenska språket under arbetets gång. Uppdateringen finansieras av Svenska Akademien, Riksbankens Jubileumsfond, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kungl. Vitterhetsakademien och Svenska litteratursällskapet i Finland.

(2023-12-20)

Se även Svenska Akademien efterlyser statligt stöd till ordboken (2022-09-27)