Stockholm under 800 år

Stockholm kan bara liknas vid sig själv, konstaterades redan på 1800-talet. Den unika balansen mellan vattnen, öarna, bergen och det som vi människor skapat har resulterat i en unikt skön stad. Stadsbyggandet vilar här på en mer än 700-årig rättsuppfattning, internationella arkitekturstilar, planteorier, nya tekniker, sociala visioner och mycket annat. Perspektiven har skiftat, men förankrats i historien. Författaren Peter Lundevall, beskriver i sin framställning tio viktiga perspektivskiften, föranledda av tidens gång.

Att bygga en stad – Stockholm under 800 år skildrar planeringen av staden från medeltid till vår egen tid. Här träder insikten fram att allt som är skapat av människohand måste utgå från tidens förutsättningar och ideal. Arkitekturhistorikern Henrik Nerlund, Skönhetsrådets sekreterare sedan 2014, har skrivit bokens företal.

Peter Lundevall är stadsplanerare och författare. Han har arbetat i mer än 40 år med planeringsfrågor i Stockholms stad som utredare och projektledare. Han har tidigare skrivit Stockholm – den planerade staden och Staden mellan rummen.

Peter Lundevall:
Att bygga en stad. Stockholm under 800 år
Carlsson Bokförlag
Utkom 2021