Sveriges historia

De första människorna i högan nord satt för fjorton eller femton tusen år sedan på några öar på västkusten vid randen av ett ishav och vid några småsjöar – nästan med inlandsisens rand inom synhåll – där nu Skåne ligger.

De sista resterna av isen såg jägare-samlare i Jämtland och Norrbotten smälta bort 7500-7000 f.Kr. På 500-talet e.Kr. satt välbeställda bondesläkter, hövdingar och småkungar på gårdar från Öresund i söder till trakten av Skuleberget i norr. Deras arbetsfolk ärjade kornåkrar, vallade boskap, smälte fram järn och dukade gästabudsbord med bronskittlar och glasbägare från verkstäder på kontinenten och Brittiska öarna.

Under de många årtusendena däremellan vimlar första bandet av Sveriges historia av högst olikartade människor, som alla levt sina liv inom det område som nu råkar vara kungariket Sverige. Det var långt innan något Sverige fanns. De många och annorlunda människorna är – för oss – föremål och platser; arkeologiska utgrävningar som blivit magasin och arkiv, och de synliga fornlämningarna i landskapet. På bokens sidor har de tysta och stumma föremålen och platserna blivit ord och text. De berättar historia före den skrivna historien om avlägsna och annorlunda människor.

Norstedts storsatsning, Sveriges historia, förmedlar utifrån den senaste forskningen ny och fördjupad kunskap om vårt lands förflutna. Huvudredaktör är professor Dick Harrison. De två första volymerna släpps i hösten 2009, de övriga sex volymerna utges löpande under 2010 och 2011. Första bandet omfattar perioden 13000 f.Kr. till 600 e.Kr. och är skriven av Stig Welinder.

Under våren 2010 inviger Historiska museet en utställning om Sveriges historia som tar sin början i 1000-talet. År 2010 är det också premiär i TV4 för serien Sveriges historia med Dick Harrison och Martin Timell som ciceroner genom hela den svenska historien, från istid fram till i dag. TV-serien och utställningen bygger på samma forskning som ligger till grund även för bokverket.

Stig Welinder är professor emeritus i arkeologi efter tjänstgöring vid universiteten i Lund, Oslo, Uppsala, Tromsö och Härnösand.

Stig Welinder:
Sveriges historia. 13000 f Kr-600 e Kr
Norstedts
Utkom i september 2009