Kommunalpolitiken påverkar och berör oss alla på flera avgörande sätt. Det gäller allt från skola och äldreomsorg till gatumiljö och bostadsförsörjning. Hur ser stockholmarens politiska historia ut? Vilka partier har varit i majoritet och vilka frågor har visat sig vara av särskilt intresse för huvudstaden?

Händelserna i Stadshusets Rådssal har länge hamnat i skuggan av den rikstäckande politiken, samtidigt som mindre städers politik har tillägnats betydligt större forskningsinsatser. Som en upptakt till kommande undersökningar om politiken i Stadshuset presenteras en antologi med bidrag om bland annat miljödimensionen i stockholmspolitiken, Stockholms finansborgarråd från Zäta Höglund till Kristina Axén Olin, de nykterhetspolitiska slagväxlingarna under 1950-talet och stadens politiska geografi.

Flera ledande politiker kommer också till tals och ger sin egen version av dramatiska maktskiften och politiskt rävspel. Frågor ställs om hur kulturmiljön hanterats av politiker och tjänstemän, om kvinnornas plats i Stadshuset samt om utlokaliseringen av statliga företag – frågor som fortfarande är aktuella och som på ett tydligt sätt knyter ihop 1900-talets politiska historia med makten i Stadshuset idag.

Antologin är den första publikationen från Stockholmsforskningens projekt Makten i Stadshuset – partier och politiker i fullmäktige efter 1945.

Anders Gullberg & Sven Lilja (red):
Makten i Stadshuset. Stockholms lokalpolitik under 1900-talet
Stockholmia Förlag
Utkom 2008