Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv

invandrat och utvandrat

Svensk byggnadshistoria är inte bara svensk. Sedan Stockholm bildades i den äldsta stadskärnan Gamla stan har man tagit emot människor och intryck från världens olika hörn. Stockholms arkitektur och stadsplanering har i sin tur influerat många andra länder.

Invandrat och utvandrat behandlar det internationella utbytet under olika epoker. Vad har vi hämtat utifrån, hur har det omtolkats här och vad har vi i vår tur bidragit med till omvärlden?

I Samfundet S:t Eriks årsbok 2016 skriver 18 experter – forskare, stadsplanerare, arkitekter, konstvetare, museiintendenter, historiker och arkeologer – om hur invandrare från när och fjärran fört med sig kompetens, kontakter och kreativitet i skapandet av Stockholm under olika epoker. Även det allt större resande och informationsutbytet genom tidskrifter med flera kanaler har haft betydelse för såväl vår import som vår export.

Boken ger en översikt av idéer, ideal och funktion, från medeltiden över 1600-talets stormaktstid, 1700-talets gustavianska epok, 1800-talets empirestad och 1900-talets modernism fram till idag år 2016.

Ann Pålsson (redaktör):
Invandrat och utvandrat. Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv
Historiska Media
Utkom 2016