KB köpte svensk stambok från 1600-talet

Kungliga biblioteket har köpt något så ovanligt som en svensk stambok från 1600-talet. Den lilla och numera hårt slitna pocketboken i sammetsband följde en gång den oförgätlige Olof Lilliesparre af Fylleskog, när han reste runt i Tyskland på 1610-talet: varhelst en hertig eller lantgreve uppenbarade sig fick vederbörande skriva in en sentens och låta måla sitt vapen.

Exempel på illustrationerEtt kärt tema åtminstone i herrkretsar var den unge ädlingens
kamp mellan den unga skönheten och det gamla odjuret.

När den längre fram i tiden gick i arv ristade också svenska adelsmän sina stålblanka citat eller grötrim. Inalles finns där cirka 170 bidrag, ett sjuttiotal akvarellerade vapen och sju charmiga genrebilder.

Riktigt så okänd som Auktionsverket trodde är den dock inte. Den flitige läsaren av Svenska autografsällskapets tidskrift påminner sig en kort presentation i novembernumret 1889. Då befann den sig i det senare splittrade arkivet på Tidö.

 

Exempel på illustrationer
Någon gång har boken beskurits och vem som bar
tre strömmingar i sitt vapen återstår att fastställa.

(2004-01-15)