Stor satsning på kulturminnesvård

Regeringen har givit Statens kulturråd i uppdrag att förbereda en stor satsning på sysselsättning inom kulturminnesvård. Satsningen, som också finns med i budgeten, innebär 250 miljoner kronor per år under 2006 och 2007. Syftet är att möta det behov som finns på kulturinstitutioner i hela Sverige att bevara och vårda sina samlingar och föremål innan de kan göras tillgängliga för allmänheten.

– Den här stora satsningen gör det möjligt att bättre ta hand om och visa vårt gemensamma kulturarv. Beslutet innebär att upp emot 1000 personer kommer att utföra mycket efterlängtade och viktiga uppgifter inom kulturminnesvården, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

Kulturrådet får i uppgift att redan i höst upprätta ansöknings-handlingar för bidrag till projekt, informera om villkoren för att söka och att löpande handlägga ansökningar. På så sätt räknar regeringen med att åtgärderna ska kunna få ett genomslag redan i början av 2006, förutsatt att riksdagen i december 2005 fattar beslut i enlighet med regeringens förslag.

Bidrag får lämnas till myndigheter och juridiska personer som helt eller delvis finansieras av offentliga medel och som verkar inom musei-, kulturmiljö-, arkiv-, scenkonst-, bibliotek-, bild- och form-, samt film- och fotoområdet.

(2005-10-22)