Tycho Brahe-museet och Läckö slott får kulturarvspris

Tycho Brahe-museet på Ven och Läckö slott får Statens fastighetsverks kulturarvspris i år. Tycho Brahe-museet får priset för att man genom en föredömlig pionjärinsats utvecklat ett besöksmål som är internationellt intressant. Läckö slott får priset för ett antal åtgärder som bidrar till målmedveten förvaltning under ledorden kommunikation, samverkan och tillgänglighet.

Anledningen till att Statens fastighetsverk delar ut ett kulturarvs-pris är att verket internt vill visa vilka bra insatser som görs för att bevara och utveckla kulturfastigheterna. Priset är till största del ära, men pristagaren får också ett konstverk att hänga upp på lokalkontoret.

– Syftet med priset är att stimulera våra medarbetare till ännu fler fina insatser. De projekt som får kulturarvspris uppmärksammas lite extra och dessutom sprids de goda erfarenheterna från projekten i verket, säger Karin Gold Cox, projektledare för kulturarvspriset på Statens fastighetsverk.

De viktigaste kriterierna för kulturarvspriset är hög ambition och god kvalitet i process och utförande, samt engagemang och förmågan att tillvarata resurser. Och då gäller det inte enbart ekonomiska resurser utan också att se byggnaders utvecklingspotential.

Statens fastighetsverk har skickat in restaureringen av Svartsjö slott som fastighetsverkets bidrag till EU:s kulturarvspris och Europa Nostra Awards 2005. Förra året vann Statens fastighetsverk ett diplom för restaureringen av Bellmanshuset på Djurgården i Stockholm.

(2005-10-22)