Arvet efter Gustav Vasa

Arvet efter Gustav Vasa berättar om en turbulent tid i den svenska historien. I fokus står fyra hetsiga och äregiriga kungasöner, där alla kämpar om arvet som kung Gustav lämnade efter sig 1560. En genomgående fråga är hur dessa fyra ”renässanskungar” – Erik XIV, Johan III, Sigismund och Karl IX – förvaltade det politiska arvet i en tid som var påverkad av Machiavellis fursteideal. Men frågan är också intimt sammanflätad med ett mentalt arv, präglat av misstro, hämndlystnad och känslor av mindervärdighet.

Som politiskt, personligt och krigiskt ödesdrama är halvseklet fram till 1611 oöverträffat i svensk historia. Fyrtio år av de femtio är krigsår med stora förluster i människoliv och två av kungasönerna blev avsatta efter inbördeskrig. Det var dessutom en tid då arvfurstar med egna hertigdömen och ett stort mått av självständighet komplicerar bilden långt mer än när den första Vasakungen formerade sin politiska agenda.

Alla sönerna hade ett häftigt humör, de var misstänksamma och grymma. Flera av sönerna visade tecken på psykisk sjukdom. Erik och den yngre brodern Magnus gjorde det och fråntogs både titel och egendom. En som inte uppvisade direkt sjukliga drag var Johan III. Under hans tid var det den religiösa konflikten som stod i centrum, och sonen Sigismund ställde den på sin spets. Efter Johans död utmanade hertig Karl brorsonen Sigismunds auktoritet och lät en riksdag hylla sig som riksföreståndare. Motsättningarna ledde till inbördeskrig 1597, Sigismunds avsättning två år senare och blodiga uppgörelser med dennes anhängare.

Arvet efter Gustav Vasa är den avslutande delen i Lars-Olof Larssons trilogi som inleddes med Kalmarunionens tid och därefter Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?. De tre delarna är fristående men ger en kronologisk och problemorienterad översikt över svensk historia under ett kvarts millennium infogad i en vidare europeisk kontext, från drottning Margaretas nordiska union till Gustav II Adolfs trontillträde.

Lars-Olof Larsson är professor och historiker. Han är en av landets främsta kännare av medeltidens och Vasatidens historia.

Lars-Olof Larsson:
Arvet efter Gustav Vasa. En berättelse om fyra kungar och ett rike
Prisma
Utkom i oktober 2005

Utsågs till Årets bok om svensk historia 2005.