Stora boken om vapen handlar om vapen genom tiderna – från stenyxor till kulsprutor. Här beskrivs den uppfinningsrikedom, mångsidighet och dödlighet som har präglat vapnens och rustningarnas utveckling. Och man får även lära känna många av de soldater som slagit sig fram genom historien.

I boken finns armborst, dolkar, gevär, kpistar, pistoler, spjut, svärd, yxor och en mängd andra vapen från olika epoker. Här beskrivs bland annat tekniska framsteg och enskilda vapentypers betydelse för strategier och manövrar på slagfältet. Intressanta detaljer kopplas samman med en bredare historisk översikt.

I specialavsnitt behandlas blnd annat viktiga uppfinningar, historiska slag och berömda soldater – från romerska legionärer till amerikanska Navy SEALs.

Richard Holmes är brittisk officer och professor i military and security studies vid Cranfield University. Han har skrivit en lång rad böcker om miliärhistoria.

Richard Holmes (red):
Stora boken om vapen
Fischer & Co
Utkom i oktober 2010