Stora Turismpriset till Julita gård

Stora huset på Julita gård. Foto: Peter Segemark/Nordiska museet.

Stora huset på Julita gård. Foto: Peter Segemark/Nordiska museet.

Julita gård i Södermanland har tilldelats Stora Turismpriset 2018. Gården visar hur ett storgods fungerade under början av 1900-talet och är sommartid ett populärt utflyktsmål. Motiveringen lyder: ”Besöksmålet Julita gård har med platsens historiska miljö som grund framgångsrikt utvecklat en plats med en arena där många aktörer tillsammans bygger och delar kunskap”.

Varje år delas Stora Turismpriset ut till besöksplatser som uppvisat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet. Årets tävlande utgjordes av turistmål från alla Sveriges 21 län, där den lokala turistorganisationen valt ut respektive läns representant.

– Vi är så lyckliga över att vinna Stora Turismpriset. Julita gård är en unik plats med en miljö i världsklass med en dedikerad personal. Just nu arbetar vi med ett nytt besökarfokus och nya upplevelser som att bo på museum. Detta är en välkommen skjuts i rätt riktning, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman Stiftelsen Nordiska museet.

– Redan nästa år utökar vi våra öppettider med att öppna under påsken. Då kommer även vår nya lekmiljö för barn med historiskt tema att vara klar, säger Eva Skyllberg, avdelningschef på Julita gård.

Tävlingen arrangerades för 25:e året i rad av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, för vilken Tillväxtverket är huvudman. Prisutdelningen skedde i samband med Sveriges Kommuners och Landstings besöksnäringskonferens och utöver äran utgörs priset av en summa om 100 000 kronor.

Julita gårds sista privata ägare Arthur Bäckström , som donerade godset till Nordiska museet 1941. Han bodde i Stora huset som är öppet för besök med guidad visning. På Julita gård ryms café, musei- och trädgårdsbutik, familjeaktiviteter och originalmiljöer. Till godset hör 2 200 hektar mark och en herrgårdspark med köks-, frukt-, humle- och stilträdgård. Här växer cirka 290 fruktträd och i de levande samlingarna finns också rosor, pelargoner och pioner.

(2018-12-09)