Strömsbergs bruk

Det började med muskötplåtar till Söderhamns gevärsfaktori. Året var 1643 och en ny hytta och smedja avlades vid Tämnarån av den vallonske entreprenören Welam Wervier. Bruket fick namnet Strömsberg och i dag är detta ”Upplands vita bruk” som en uppslagen lärobok i järnhantering.

De svenska järnbruken blomstade under 1700- och 1800-talet, men från 1900-talets början fick många mindre bruk svårt att hävda sig. Strömsberg såldes 1920 till Stora Kopparberg, som lade ned järntillverkningen och övergick till renodlat jord- och skogsbruk.

När Strömsbergs bruk fyller 375 år är alla delar av det gamla vallonbruket bevarade till eftervärlden. Brukets historia – liksom samhällets – skildras i text och bild i Kersti Kollberg och Björn Ullhagen.

Kersti Kollberg är journalist och författare. Björn Ullhagen är frilansfotograf. Tillsammans har de tidigare givit ut tre böcker om gamla industrimiljöer: Oljeön – ett industriminne, Alunda gjuteri – handen, ögat & järnet och Tärnsjö garveri.

Kersti Kollberg & Björn Ullhagen:
Strömsbergs bruk – mitt i tiden
Kollberg & Ullhagen Produktion
Utkom 2017