Struves meridianbåge föreslås bli världsarv

Regeringen har beslutat att ge sitt medgivande till finska regeringens förslag att den rysk-skandinaviska gradmätningen, Struves meridianbåge upptas på Unescos världsarvslista.

Under åren 1816–1855 utfördes en meridiangradmätning på initiativ av den tysk-ryske astronomen och geodeten Friedrich G. Wilhelm Struve som var verksam vid observatorierna i Tartu, Estland och Pulkovo, Ryssland.

Gradmätningen utsträcktes mellan Svarta havet och Norra ishavet med syfte att ge bättre värden för jordens form. De punkter som ingår i Struves gradmätning finns idag i tio stater: Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina och Moldavien.

De fyra svenska punkterna som omfattas av nomineringen till världsarv ligger med en punkt vardera i Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner. I Sverige är punkterna inhuggna kors i berg. Genom senare mätning har helt nya mätpunkter skapats och punkterna från Struves gradmätning är inte längre i aktivt bruk.

(2004-02-08)