Studentliv och riksdagstid 1788–1791

Den unge studenten Anders Johan Lagus korrespondens ger nya inblickar i de akademiska studiernas vardag och ideal vid Uppsala universitet under Gustav III:s tid. Han framhäver gärna sin flit och beläsenhet i sina brev till föräldrarna Johan och Lovisa Lagus. Också Samuel Törner, Anders Johans informator, är mån om att föra fram sin elevs framgångar, även om han stundvis klagar på ynglingens slösaktiga leverne och bristande studieintresse.

I den Laguska familjekorrespondensen ingår också kyrkoherden Johan Lagus ögonvittnesskildringar från 1789 års riksdag där han deltog som representant för prästeståndet. I rapporterna hem till Idensalmi varvas riksdagens stora frågor och konflikter med vardagliga bekymmer och skvaller från huvudstaden.

Breven mellan Anders Johan Lagus och hans föräldrar samt Johan Lagus brev från riksdagen har samlats i boken Studentliv och riksdagstid 1788–1791 vars inledning är skriven av historikern Rainer Knapas.

Studentliv och riksdagstid 1788–1791. Brev av Anders Johan Lagus, Samuel Törner, Johan och Lovisa Lagus
Svenska litteratursällskapet i Finland
Utkom 2023