Susanna Erlandsson ny redaktör för Historisk tidskrift

Susanna Erlandsson blir ny redaktör för Historisk tidskrift. Hon efterträder Bo Eriksson som redaktör under sensommaren.

Erlandsson är filosofie doktor och forskare i historia vid Uppsala universitet. Hon har en masterexamen i modern historia från Universiteit van Amsterdam i Nederländerna och har även studerat American Studies vid Smith College i Massachusetts, USA. Hon arbetade flera år utanför universitetsvärlden, bland annat som redaktör, innan hon år 2015 disputerade i Uppsala. Hennes avhandling Window of opportunity. Dutch and Swedish security ideas and strategies 1942–1948 fick en rad priser.

Sedan disputationen har Susanna Erlandsson arbetat som vikarierande universitetslektor vid historiska institutionen, Uppsala universitet, varit anställd som internationell postdoktor med utlandsstationering vid Universiteit van Amsterdam och gästforskat vid London School of Economics and Political Science. Nästa år utkommer hennes nya bok Personal politics in the postwar world. Western diplomacy behind the scenes.

Historisk tidskrift är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och ges ut av Svenska Historiska Föreningen sedan 1881.

(2021-05-14)