Största utgrävningen i Östergötland har inletts

Foto: Norrköpings kommun

Foto: Norrköpings kommun

Den största arkeologiska undersökningen hittills i Östergötland har dragit igång i Norrköping. På Pryssgårdens sluttningar ner mot Motala ström har människor levt och verkat under 6 000 år och det är lämningar efter deras byggnader, brunnar, odlingar och föremål som arkeologerna ska undersöka under 2023 och 2024.

Arkeologer från Arkeologerna vid Statens historiska museer i Linköping och Östergötlands museum kommer att utföra undersökningen under två fältsäsonger, från april till oktober 2023 och 2024. I Pryssgårdens närmaste omgivningar finns flera kända gravfält och förhistoriska gårdsmiljöer. Arbetena sker med anledning av att Norrköpings kommun planerar ny bebyggelse i området.

– Utifrån tidigare resultat förväntar vi oss att undersöka hela gårdsmiljöer med lämningar efter byggnader, hägnader, odlingar och avfallsgropar. Inom området som ska undersökas uppskattar vi att det finns lämningar efter drygt 200 förhistoriska byggnader, både stora långhus och mindre stolphus och grophus, säger Marita Sjölin, arkeolog och projektledare Arkeologerna.

Genom platsens mycket långa bebyggelsekontinuitet ges en unik möjlighet att studera ett lokalsamhälle i ett långt tidsperspektiv, med det arkeologiska materialet som utgångspunkt. Genom naturvetenskapliga analyser kommer också landskapsförändringar att undersökas tillsammans med de tidigare lokalsamhällenas förmåga och strategier för att möta effekterna av klimatförändringar, landskapets omvandling och andra genomgripande förändringar som exempelvis epidemier och naturkatastrofer.

– Nu startar utvecklingen på allvar av Norrköpings nästa attraktiva verksamhetsområde. Området har varit en plats för mänskliga möten under tusentals år, och vi är jätteglada att den arkeologiska utredningen startar så att vi kan skapa förutsättningar för nya mänskliga möten i tusen år framåt, säger Henrik Haugness, exploateringschef på Norrköpings kommun.

(2023-04-26)

Se även Hällristarnas hem grävs ut (2017-10-21)