Svea rikes vaggor gör gemensam satsning

Östgötar och västgötar har gått samman för att satsa på gemensam kulturturism i framtiden. Heliga Birgitta och romanriddaren Arn Magnusson skall utgöra språngbrädor för en utveckling av kulturturism med medeltidstema i Östergötland och Västra Götaland.

När förra årets Birgittajubileum utvärderades på en konferens med temat ”Hur förvaltar vi arvet efter Birgitta?” visade två utredare att omfånget av jubileet var större än arrangörerna kunnat ana. Totalt 3 000 aktiviteter och över 4 600 artiklar har nu sammanställts.

Utredarna anser att man nådde målen om folkbildning och nationellt genomslag med råge. Rapporterna skall ligga till grund för kommande kulturturistiska satsningar och målet är att få fram nya attraktiva upplevelser från spännande historiska händelser, som kan leva vidare om intresset för Birgitta och Arn så småningom klingar ut.

I december inleddes diskussioner mellan landshövding Björn Eriksson i Östergötland och regionrådet Kent Johansson i Västra Götaland. Nu offentliggör de att man har för avsikt att arbeta tillsammans med de här frågorna. Man bildar nu en styrgrupp för att dra upp riktlinjer för det kommande arbetet.

– Det är oerhört viktigt för Sverige att vi vågar göra gemensamma nationella satsningar som går över regiongränserna. Vi har visat att Birgittaintresset står sig både nationellt och internationellt och det vore allt för kostsamt att inte ta vara på den tillväxtpotentialen, säger Björn Eriksson.

– Det här är en bra början på ett närmare samarbete mellan Svea rikes vaggor. Det är av stor vikt att man samlar resurserna för att tydligare synas på marknaden, säger Kent Johansson.

(2004-02-25)