SveDigArk möjliggör framtidens arkeologi

En illustration som visar flera års arkeologiska undersökningar av kungsgårdshallarna i Gamla Uppsala. Foto: Daniel Löwenborg

En illustration som visar flera års arkeologiska undersökningar av kungsgårdshallarna i Gamla Uppsala.
Foto: Daniel Löwenborg

Nu byggs en ny nationell infrastruktur för digital arkeologi. SveDigArk har tilldelats finansiering av Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan sex svenska lärosäten, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.

SveDigArk kommer att länka samman forskningsdata med data från arkeologiska undersökningar och digitaliserade museisamlingar. Det gör det möjligt att göra avancerade datadrivna analyser på komplex information från hela Sveriges historia, från istid till nutid.

Läs artikeln på Uppsala universitets hemsida

(2021-10-06)