Inträngande havsvatten stänger Blekinge museum

Blekinge museum

Havsvatten tränger in under Blekinge museums 1800-talsbyggnader i Karlskrona. Detta skapar fukt som resulterar i mögel och påväxt – något som blivit en potentiell hälsofara. Dessutom undermineras husen när jord och sediment spolas bort av vattnet, vilket gör att museets byggnader ”knäcks” ut mot havet.

”Av säkerhetsskäl och i samråd med facklig företrädare väljer vi därför att stänga museet tills vidare. Vi kommer under stängningen att arbeta både med lösningar av själva problemen och av de stora utmaningar detta innebär för verksamheten. Alla planerade aktiviteter måste tyvärr ställas in eller flyttas”, skriver Blekinge museum.

Det handlar främst om fyra byggnader som ligger utmed Borgmästarefjärden. Ett halvdussin inspektionsluckor har tagits upp i golven för att kunna besiktiga det underliggande området. Mätningar av sporer och mögel har också gjorts. Sammantaget konstateras mycket hög fuktighetsnivå under golven och påväxt av mögel och svamp, liksom sättningar och slukhål.

(2020-10-14)