Gratis museibesök för invandrare och ungdomar

Historiska museet har beslutat att redan från årsskiftet införa fri entré för alla dem som studerar inom SFI:s ram, dvs. svenska för invandrare. Fri entré införs också för alla skolklasser som på egen hand besöker museet samt för ungdomar 13-16 år. Beslutet är ett resultat av de erfarenheter som gjordes när museet under en försöksperiod i våras tillämpade fri entré för allmänheten.

– Under vårens försök konstaterade vi att intresset för museet ökade hos skolan och mindre ”musei-vana” grupper, bland dem personer med invandrarbakgrund. Vi vill stödja deras intresse och inför därför fri entré från den 1 januari, säger museichef Kristian Berg.

– Vi vet att regeringen från och med 2004 kommer att införa fri entré för de statliga muserna. Men i avvaktan på denna reform vill vi redan nu bidra med en generös hållning gentemot ett antal utvalda grupper. Museet bedriver just nu ett stort pedagogiskt utvecklingsprojekt och ett viktigt område är fördjupad kontakt med utbildningsanordnare av olika slag, t.ex. SFI.

Konkret innebär det att studiegrupper tillsammans med sina lärare har fri tillgång till museets alla utställningar. Ett särskilt studiematerial anpassat till SFI-deltagare tas också fram i samarbete med SFI i Stockholms kommun. I första hand utgör utställningen ”Vikingar” basen för detta material.

Alla museets ordinarie visningar kan också beställas på ”lätt svenska”. Det innebär att museilärarna anpassar språkbruk och ordval till de behov som finns i grupperna.

Som ett resultat av vårens försöksverksamhet införs också fri entré för ungdomar 13-16 år, som är en viktig målgrupp för museet, samt för skolklasser med lärare som väljer att besöka museet på egen hand.

(2002-12-28)