Stockholms historia 1252-2002

Birge jerl, then wise man.
Han loot Stokholms stad at byggia
med dighirt with ok mykin hyggia,
eth fagert huss ok en godhan stadh,
alla leedh swa gjort som han badh.

Är Birger Jarl Stockholms grundare? Erikskrönikan, som skrevs på 1330-­talet, är säker på sin sak och nutida forskning ger den anonyme författaren i stor sett rätt. År 1252 utfärdade Birger Jarl ett par skrivelser daterade Stockholm. Det året räknas som stadens grundande och är utgångspunkt för 750-årsjubileet 2002.

Stockholm växer från en liten centralt belägen handelsplats till rikets centrum och huvudstad i en stormakt för att sedan gå tillbaka, stagnationen var som djupast mellan 1750 och 1810. Dessa tre epoker – medeltiden, stormaktstiden och stagnationsperioden – skildras i den första volymen av Stockholms stads jubileumsbok av fyra stockholmsforskare: Göran Dahlbäck, Robert Sandberg, Eva Eggeby och Klas Nyberg.

Läsaren får följa stockholmarna genom tiderna på den fascinerande resan från den medeltida byn till 1800-talets begynnande industrialism.

Den andra volymen inleds omkring 1850 då en ny tid ge sig till känna i Stockholm. Tecknen fanns där men ännu var staden i stiltje. Bakom hörnet väntade industrialiseringen, nya kommunallagar och en utbyggnad av staden till nya förorter och trädgårdsstäder. Allt fler människor sökte sin lycka i storstaden och befolkningen växte från cirka 90 000 år 1850 till en tätortsregion med drygt 1,5 miljoner invånare år 2002.

Här får vi följa tre linjer i det moderna Stockholms historia: Lars Nilsson berättar i ”Stockholmarna bor och arbetar” om vilka människor som bor i staden, vad de arbetar med, hur storstadsregionen växt fram och utvecklats från en industristad till en stad som utvecklar tjänster.

Ylva Waldemarson och Kjell Östberg skildrar i ”Att styra en stad” den kommunalpolitiska scenen och det demokratiska genombrottet, växlingarna över tid mellan offentliga lösningar och privata arrangemang. Thomas Halls avsnitt ”Stockholm planerar och bygger” handlar om den fysiska utvecklingen, hur stenstaden byggs ut, ytterstaden växer och city omvandlas till dagens postmoderna storstad.

Lars Nilsson (huvudredaktör):
Staden på vattnet. Stockholm 1252-2002. Volym 1-2
Stockholmia Förlag
2 inbundna, illustrerade band (307 + 343 sidor)
Utkom 2002.

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2002.