Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år

Den svenska trädgårdskonstens historia skildras i ett praktverk i stort format. I centrum står de personer som varit de viktigaste aktörerna; arkitekter, trädgårdsarkitekter, trädgårdsmästare, trädgårdsamatörer och i någon mån byggherrar och andra beställare.

Genom en lång rad korta biografier över aktörernas levnadslopp och karakteristiker av ett urval verk beskrivs fyrahundra år av trädgårds- och landskapsplanering – från stormaktstidens och 1700-talets slottsanläggningar, över 1800-talets esplanader, stads- och stationsparker till 1900-talets varierade uppgifter som väglandskap och skogskyrkogårdar. Här återfinns 1600-talets stora namn André Mollet och Simon de la Vallée, 1700-talets Fredrik Magnus Piper och Gustav III, 1800-talets första professionelle landskapsarkitekt Knut Forsberg och 1900-talets moderna landskapsarkitekter Ulla Bodorff och Gunnar Martinsson.

Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år
Byggförlaget
320 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i november 2000