Svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bildt

Hemligstämplat handlar om alla de svenska hemligheterna från det kalla kriget. Boken bygger på tidigare hemligstämplade dokument och mycket berättas för första gången. Vad var det egentligen som hände under det kalla kriget och åren därefter?

Hur ska man förstå Sveriges historia under det kalla kriget? Vad gjorde egentligen landets politiska ledning, öppet och i hemlighet?  För att tolka Sverige under det kalla kriget måste man förstå underrättelsetjänsten och hur aktiviteter och resultat påverkade den svenska politiken, de svenska politikerna och ämbetsmännen.

Författaren Michael Fredholm, med en unikt bred och mångårig erfarenhet av den samlade svenska underrättelsetjänsten, öppnar nu dörrarna till en sluten värld.

* Hur gick det egentligen till när spionen Stig Wennerström avslöjades, greps och dömdes? Och varför hemlighölls detta?
* Hur såg sovjetiska KGB på den svenska underrättelsetjänsten?
* Hur såg den sovjetiska krigsplanläggningen ut gentemot Sverige? Och vad var det som gjorde att Sovjet betraktade Sverige som ett hot?
* Vad hände när FRA avlyssnade nedräkningen till kärnvapenkriget, tio mil från Gotlands kust – verkligheten bakom Jakten på Röd oktober?
* Vad innebar 1970-talets vänstervåg ur underrättelsetjänstens perspektiv? Vem stod till slut på vems sida? Under Vietnamkriget? Avseende Kuba och de Sovjetstödda befrielserörelserna i Latinamerika och södra Afrika?
* Vilken roll spelade den svenska underrättelsetjänsten för Baltikums frihetskamp under det kalla krigets kaotiska slut?
* Hur var det egentligen med den främmande undervattensverksamheten under 1980-talet? Och varför avstod Sverige från att köpa sovjetiska miniubåtar när vi på 1990-talet hade den möjligheten?

Michael Fredholm har varit forskare vid Stockholms universitet och har tidigare utkommit med bland annat Understanding lone actor terrorism. Past experience, future outlook, and response strategies och Underrättelsetjänstens villkor samt varit medförfattare till Svenskt flyg under kalla kriget.

Michael Fredholm:
Hemligstämplat. Svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bildt
Medströms Bokförlag
Utkom 2020​